Projekt techniczny mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW, Koszalin


Podstawowy projekt techniczny mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku, bądź na prostej konstrukcji naziemnej. Obejmuje opracowanie techniczne wraz z symulacją rocznej produkcji energii oraz kalkulacją kosztów inwestycji. Możliwe także za dodatkową opłatą sporządzenie dodatkowych opracowań - badanie geologiczne gruntu, ocena stanu technicznego konstrukcji budynku, pomiary instalacji elektrycznej, inwentaryzacja geodezyjna, itp. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

Polska, Koszalin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 605